Chương 06: Branding – Design for Print & Advertising Basic (thiết kế nhận diện thương hiệu, Logo – in ấn và quảng cáo)